Obchodní podmínky

Všeobecně podmínky ubytování

Úvod

Tyto Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi poskytovatelem ubytování (Irena Alsopová, Ke Trojici, Mutěnice 968, 696 11, IČO 64997219) a klienty. Tyto podmínky se vztahují pouze na služby poskytované v ubytovacím zařízení sklípek Alsop. Podmínky jsou pro všechny strany závazné a uhrazením zálohy zákazníkem nabývají povahy smlouvy v souladu s platnými ustanoveními obecně závazných předpisů České republiky. Klientem je fyzická, nebo právnická osoba, poptávající ubytovací služby ve sklípku Alsop. Provozovatelem je vlastník zařízeni, Irena Alsopová, Ke Trojici, Mutěnice 968, 696 11, IČO 64997219 (dále provozovatel).

Délka ubytování

Délka ubytování je uzavřena dle dohody provozovatele a klientů. Pokud není dohodnuto jinak, předpokládaný příjezd do sklípku je v 16.00 v den příjezdu a předpokládaný odjezd je v 11.00 ráno v den odjezdu. Sklípek Alsop je určen pouze k poskytování ubytování na krátkou dobu k příležitosti dovolené.

Cena ubytování a záloha

Smluvní vztah mezi klientem a provozovatelem vznikne dnem potvrzení objednávky klienta. Na základě písemné objednávky (přednostně e-mailem) zašle provozovatel klientovi zálohovou fakturu a zároveň rezervuje požadovaný volný termín. Zálohová faktura bude vystavená v hodnotě 30% z celkové částky pobytu. Zbývající částka ubytování bude fakturovaná a splatná alespoň 2 tydny před zahájením pobytu ve sklípku Alsop.

Uhrazením zálohy potvrzuje klient, že se seznámil s veškerými službami a podmínkami spojenými s pobytem ve sklípku Alsop. Za smluvní závazek veškerých osob uvedených na přihlášce odpovídá klient (osoba), který objednávku podal.

Pokud bude ubytování zamluveno později než 2 tydny před zahájením pobytu, klientům bude účtována celková částka pobytu ihned. Faktura bude splatná bankovním převodem na účet provozovatele. Detaily bankovního spojení budou uvedeny na faktuře.

Zrušení pobytu

Zrušení pobytu musí být potvrzeno písemně na email: info@alsop.cz. Pokud bude ubytování zrušeno do 14 dnů před zahájením pobytu, bude hostům účtován storno poplatek v hodnotě 30% z celkové částky předem domluveného pobytu.

Povinnosti hostů

Klienti se zavazují že:
1. uhradí veškeré škody které vznikly ve sklípku Alsop při jejich pobytu – tímto jsou myšleny škody nemovitostí a také sklody veškerého vybavení.
2. se budou řádně starat o sklípek Alsop a nechají sklípek čistý a nepoškozený. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout následující návštěvy hostům, kteří poškodily sklípek Alsop a nebo jej zanechali v nepřijatelných podmínkách.
3. povolí provozovateli návštěvu nemovitostí pokud to bude vyžadovat.
4. nepovolí osobám, které nebyli jmenovaný při zamluveni ubytování přístup do sklípku.
5. nepřesáhne předem domluvený počet osob které budou ve sklípku přebývat
6. nebude působit nepříjemnosti sousedům a jiným osobám v sousedících nemovitostech
7. nebude kouřit uvnitř sklípku
8. nepřivede žádná zvířata do sklípku

Vrácení peněz

Pokud z nejkeho důvodů, který nemůže být ovlivněn vlastníkem sklípku Alsop nebude možno ubytování ve sklípku Alsop hostům poskytnout, bude hostům navrácena plná částka předem uhrazeného ubytování.

Odpovědnost

Vlastík odmítá jakoukoliv odpovědnost za škodu, poškození, ztrátu jakéholiv majetku hostů a také jakýchkoliv nehod způsobených hostům při pobytu ve sklípku Alsop.

Stížnosti

Jakékoliv stížnosti by měli být hlášeny vlastníkovi co nejdříve. Je možné, že zvážení stížnosti bude vyžadovat, aby měl vlastik přístup do sklipku a předpokládá se, že mu tento přístup bude hosty umožněn. Vlastík se zavazuje, že veškeré stížnosti zváží a vyrozumí hosty co nejdříve.

Porušení podmínek ubytování

Při porušení podmínek ubytování má vlastník právo požádat o vstup do sklípku Alsop a také požádat kteréhokoliv z klientů, aby odjeli. Pokud budou tyto podmínky porušeny ze strany vlastníka, mají klientli právo od dohody o ubytování odstoupit.